ประธานสภาผู้แทนราษฎร คาด เปิดอภิปรายทั่วไปประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน ไม่เกิน 18 กันยายนนี้


จำนวนผู้ชม: 283    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:17 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ ยังไม่กำหนดวันอภิปรายนายกรัฐมนตรี ประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบและนโยบายรัฐบาลไม่กำหนดที่มาของบประมาณ คาด เปิดอภิปรายไม่เกิน 18 กันยายนนี้ พร้อมยืนยัน การอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีผู้ชี้แจง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกำหนดวันเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในประเด็นที่คณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน และเรื่องที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน ว่า เมื่อมีการบรรจุญัตติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนเรียบร้อยแล้ว จะต้องกำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการอภิปรายในประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะกรณี แยกออกจากวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติ ดังนั้น การกำหนดวันอภิปรายและเสนอแนะรัฐบาลของฝ่ายค้าน จะต้องพิจารณาความพร้อมของฝ่ายคณะรัฐมนตรีด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดอภิปรายได้ภายในสมัยประชุมนี้ ไม่เกินวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยไม่ต้องเปิดประชุมวิสามัญนอกสมัยประชุม พร้อมยืนยัน การอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีผู้ชี้แจง

ส่วน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางมาชี้แจงรายละเอียดด้วยตัวเองหรือไม่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรี ซึ่งตามขั้นตอน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะได้ส่งหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความร่วมมือให้มาชี้แจงรายละเอียดต่อไป

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนได้กำหนดให้งดการประชุมในสัปดาห์หน้า เพราะประธานและรองประธานของทั้ง 2 สภา รวมถึงสมาชิกรัฐสภา ประมาณ 50 คน ติดภารกิจที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานคร

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา