ฝ่ายค้าน ยืนยันทำงานแข็งขัน แม้มีประเด็นเสียงปริ่มน้ำ


จำนวนผู้ชม: 204    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:20 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 - นายจิรายุ ยืนยัน ส.ส.ฝ่ายค้านทำงานอย่างแข็งขัน แม้มีแนวโน้มเสียงปริ่มน้ำจากกรณี ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่บางส่วนอาจย้ายไปสนับสนุนรัฐบาล ขณะย้ำ ขอให้ติดตามการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการประชุมสภาวันนี้จะตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ และเสียงโหวตข้อบังคับการประชุมสภา

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกับ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ว่าฝ่ายค้านยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขัน แม้จะมีเรื่องเสียงปริ่มน้ำ ถือเป็นเรื่องแนวความคิดของ ส.ส.แต่คน ขณะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ (21 ส.ค. 62) นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.ฝ่ายค้านจากพรรคเพื่อไทย จะกระทู้ถามสดนายกฯ ถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รวมทั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อใดเนื่องจากการเลือกตั้งระดับประเทศเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จากนั้นสภาจะรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) ซึ่ง ส.ส.ฝ่ายค้านจะอภิปรายตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวน 2 พันล้านบาท และจะพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งขอให้ติดตามประเด็นสำคัญโดยเฉพาะข้อ 90 เกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการสามัญประจำสภา ซึ่งมีการแก้ไขเกี่ยวกับกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ และความทับซ้อนของกรรมาธิการชายแดนกับกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ทั้งนี้ การโหวตข้อบังคับการประชุม ส.ส.ฝ่ายค้านจะต้องรักษาองค์ประชุมเนื่องจากมีจำนวนเสียงใกล้เคียง ส.ส.รัฐบาล และจะมีการโหวตเป็นรายมาตรา

นายจิรายุ ตอบข้อถามถึงกรณี ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน อาจมี ส.ส.บางคนไปรวมเสียงกับพรรครัฐบาลว่า เรื่องดังกล่าวฝ่ายค้านดูที่พรรคการเมือง ส่วนเสียงสมาชิกถือเป็นเรื่องของบุคคล พร้อมเปรียบเทียบว่ามี ส.ส.พรรครัฐบาลบางคนให้เสียงโหวตกับพรรคฝ่ายค้านด้วย ส่วนข้อถามถึงแนวคิดในการจะยื่นญัติเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น วิปฝ่ายค้านมีการพูดคุยแต่ยังไม่มีข้อสรุปใด เพราะมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจไม่ใช่ฝ่ายค้านที่จะได้ประโยชน์

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา