ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เกาหลีใต้ ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ พร้อมหารือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ


จำนวนผู้ชม: 254    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:27 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 - ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เกาหลีใต้ ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อแนะนำตัวคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ชุดใหม่ พร้อมหารือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านรัฐสภาระหว่างกัน

พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เกาหลีใต้ ให้การรับรอง นายลี อุก ฮอน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อแนะนำตัวคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - เกาหลีใต้ ชุดใหม่ พร้อมกล่าวถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย

โอกาสนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ ว่ามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - เกาหลีใต้ ยังได้กล่าวถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของนักท่องเที่ยวไทย ที่มีปีละประมาณ 3.6 แสนคน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 ในปี พ.ศ. 2561 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากประเทศไทยและเกาหลี มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกันหลายด้าน อาทิ เพลง การแต่งกาย อาหาร เป็นต้น ขณะที่ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯไทย-เกาหลีใต้ ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาของทั้งประเทศในด้าน electronic industry ด้วย

ด้าน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงการจัดนิทรรศการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี ระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ว่า ขอขอบคุณกลุ่มมิตรภาพฯ ที่จัดงานนี้ได้อย่างดี ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้ขอบคุณความช่วยเหลือของประเทศไทยในสงครามเกาหลี ด้วย

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา