ส.ส.ฝ่ายค้าน รับการยื่นเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านโพกรวม จ.สิงห์บุรี ขอให้แก้ปัญหามลพิษและหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน


จำนวนผู้ชม: 125    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 17:24 น.
Facebook

21 ส.ค. 62- ส.ส.ฝ่ายค้าน รับการยื่นเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านโพกรวม จ.สิงห์บุรี ที่ขอให้แก้ปัญหามลพิษและหยุดการดำเนินโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ ชี้ กระทบต่อสุขภาพประชาชนและผลผลิตทางการเกษตร

นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ พร้อมตัวแทน ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน รับการยื่นเรื่องร้องเรียนจาก นายธเนศ วงศ์สด ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มรักษ์โพกรวมและตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ที่ร้องเรียนขอให้ ส.ส.ช่วยแก้ปัญหามลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินของโรงงานซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด พร้อมระบุปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม มลพิษทางกลิ่น และผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีของเสียถึง 300 ตันต่อวัน และขณะนี้ยังมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตที่จะเพิ่มของเสียอีก 400 ตันต่อวัน จึงขอร้องเรียนให้มีการแก้ปัญหามลพิษ และหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินรวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องและย้ายออกไปจากพื้นที่

ด้าน นายนิติพล กล่าวว่าพรรคฝ่ายค้านใช้กระบวนการทำงานในสภาทั้งการเสนอญัตติ และการพิจารณาของกรรมาธิการสามัญ ผลักดันให้มีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และขอให้หยุดการใช้พลังงานถ่านหินด้วย อีกทั้งจะผลักดันให้พรรคฝ่ายค้านเป็นกรรมาธิการคณะที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทำงานรัฐบาลต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา