ส.ส.เพื่อไทย ตั้งกระทู้ถาม เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังพบยังมีประชาชนจำนวนมากอยู่ในข่ายมีสิทธิในการที่รัฐจะต้องดูแล แต่ตกสำรวจ


จำนวนผู้ชม: 272    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 17:29 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 – ส.ส.เพื่อไทย ตั้งกระทู้ถาม เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังพบยังมีประชาชนจำนวนมากอยู่ในข่ายมีสิทธิในการที่รัฐจะต้องดูแล แต่ตกสำรวจ  ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยัน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงมีต่อไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยล่าสุด ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยผู้มีรายได้น้อยในเดือน ส.ค. – ก.ย.  62  เบิกได้ทั้งเงินสดและรูดซื้อของร้านธงฟ้าประชารัฐได้      

          นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง การสำรวจเพิ่มเติมเพื่อมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยชี้ว่า  ยังมีประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งอยู่ในข่ายที่มีสิทธิในการที่รัฐจะต้องดูแลในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ตกการสำรวจทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ ทั้งๆ ที่เป็นกลุ่มคนที่ยากไร้และพิการจริง จึงขอถามว่ากระทรวงการคลังจะมีการสำรวจเพิ่มเติมให้บุคคลที่ตกสำรวจข้างต้น หรือไม่ ถ้ามีจะดำเนินการอย่างไร เมื่อใด และขอถามว่าการดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังจะมีนโยบายยกเลิกหรือไม่ หากมีการยกเลิกจะใช้มาตรกรยกเลิกย่างไรกับกลุ่มบุคคลใดบ้าง  และกระทรวงการคลังจะเพิ่มเติมสวัสดิการหรือปรับลดในส่วนใดจากที่มีอยู่แล้วบ้างหรือไม่

           นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตอบกระทู้ว่า จะมีสำรวจเพิ่มเติมสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากจนที่ยังตกหล่นอย่างต่อเนื่อง  โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการสำรวจมาแล้ว 2 ครั้ง คือเมื่อปี 2560 และปี 2561  รวม 2 ปี มีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งสิ้น 14,590,000 คน  ทั้งนี้  จากการดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ช่วยรับลงทะเบียนในพื้นที่ห่างไกล  พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนตกหล่น  อาทิ ผู้ที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์  ผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม เป็นต้น   ส่วนข้อถามว่ากระทรวงการคลังจะมีนโยบายยกเลิกหรือไม่ และมีการเพิ่มหรือลดสวัสดิการในส่วนใดบ้างนั้น ยืนยันว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะยังคงมีต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ซึ่งจะพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย  และล่าสุดเมื่อ 20 ส.ค.62 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเบิกได้ทั้งที่เป็นเงินสดและรูดซื้อของร้านธงฟ้าประชารัฐได้ด้วย  โดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562  ทั้งมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท/คน/เดือน  มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุฯ 500 บาท/คน/เดือน   เป็นต้น 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา