เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจาก ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอสภาฯ ตั้งคณะ กมธ. พิจารณาศึกษาหามาตรการรองรับ Grab Taxi ให้ถูกกฎหมาย


จำนวนผู้ชม: 261    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 17:50 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 - เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจาก ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ กมธ. พิจารณาศึกษาหามาตรการรองรับ Grab Taxi ให้ถูกกฎหมาย เพื่อเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายกระทรวงคมนาคมจัดทำ Grab Car ถูกกฎหมาย

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจาก นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาหามาตรการรองรับ Grab Taxi ให้ถูกกฎหมาย เพื่อเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายกระทรวงคมนาคมจัดทำ Grab Car ถูกกฎหมาย

นายวิฑูรย์ กล่าวถึงที่มาของการยื่นหนังสือในครั้งนี้ ว่า ตามที่รัฐบาลโดย กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศนโยบายการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ โดยทำให้ Grab Car ถูกกฎหมาย ทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สหกรณ์แท็กซี่ ผู้ประกอบการแท็กซี่ สมาชิกผู้ขับรถแท็กซึ่ ซึ่งมีรถประกอบการอยู่ขณะนี้มากกว่า 4,000 คัน และหลายหมื่นครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพแท็กซี่ ได้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน จึงมีความเห็นว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้อาจส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพแท็กซี่ ทางเครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลดีผลเสียทั้งระยะสั้นและระยะยาว / หามาตรการเยียวยากับรถแท็กซี่ที่ได้เกิดผลกระทบในเรื่องนี้และขอให้มีผู้แทนครือข่ายเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้

ทั้งนี้ ยืนยันว่าเครือข่ายฯ ไม่มีเจตนาขัดขวางการพัฒนาระบบแท็กซี่ไทยให้มีความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและลดแรงต้านจากทุกฝ่ายที่มีผลกระทบ

ด้าน นายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเรียนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา