คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ย้ำ นายชวน ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรี-แถลงนโยบายรัฐบาล ยึดรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุม ยืนยัน ไม่เป็นไปตามที่ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ กล่าวหา


จำนวนผู้ชม: 291    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 18:25 น.
Facebook

คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ย้ำชัด การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี และแถลงนโยบายรัฐบาล เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุม ยืนยัน ไม่เป็นไปตามที่ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ กล่าวหา

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงชี้แจงถึงการทำหน้าที่ของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรี และวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม ให้มีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา ทั้งที่การถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน ตามที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวหาว่า ไม่เป็นความจริงในทุกประการ นายชวน ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรก การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกฯ ให้ดำเนินการตามมาตรา 159 เว้นแต่การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ดังนั้น การเลือกนายกฯ ตามบทเฉพาะกาล ต้องมาเลือกในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสองสภา

ส่วนการนับองค์ประชุมที่ พล.ต.อ.เสรี ตั้งประเด็นนั้น เป็นไปขั้นตอนและข้อบังคับการประชุม ซึ่งจำนวนผู้ลงชื่อเข้าประชุมและผู้ลงมติในการประชุมเป็นคนละเวลากัน

อย่างไรก็ตาม ยืนยัน ดำเนินการถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมและกฎหมาย หากพบว่ากระทำผิดจริง ก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา