หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน รับการยื่นหนังสือร้องเรียนจากศึกษานิเทศน์ จ.สมุทรสาคร ที่ระบุไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการส่งผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะ


จำนวนผู้ชม: 144    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 21:51 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 - หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน รับการยื่นหนังสือร้องเรียนจากศึกษานิเทศน์ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.สมุทรสาคร และคณะ  ที่ระบุไม่ได้รับความเป็นธรรมในการส่งผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นระดับเชี่ยวชาญ  แต่ ก.ค.ส. และ สพฐ. พิจารณาล่าช้า ซ้ำให้จำนวนผลงานผ่านเกณฑ์น้อย ไม่สอดคล้องข้อเท็จจริง

นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส. บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน รับการยื่นหนังสือร้องเรียนจาก นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  ที่ร้องขอความเป็นธรรมกรณีตนและคณะรวมจำนวน 5,337 คน ส่งผลงานเชิงวิชาการเชิงประจักษ์เพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะเป็นระดับเชี่ยวชาญ ต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2559 และจนถึงปัจจุบันผ่านมาแล้ว 3 ปี หน่วยทั้งสองยังพิจารณาผลงานจำนวนดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งระบุว่าผลงานที่ส่งไปมีจำนวนเพียง 5% เท่านั้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

นายสมบัติ กล่าวว่าตนและคณะเห็นว่าผลงานที่ส่งไปมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติถึง 3 รางวัล แต่เหตุใดทั้ง 2 หน่วยงาน จึงใช้ระยะเวลาพิจารณาผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะล่าช้า และยังให้พิจารณาให้ผลงานดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์เกือบทั้งหมด  จึงต้องการเรียกร้องให้ทั้ง 2 หน่วยงาน ให้ความเป็นธรรมรวมทั้งเยียวยาตนและคณะ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ด้าน หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน กล่าวภายหลังรับเรื่องร้องเรียนว่า จะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา