ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุ พร้อมรับฟังเหตุผล หาก ส.ส. พรรคเศรษฐกิจใหม่จะใช้เอกสิทธิ์โหวตลงมติจำนวนผู้ชม: 276    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10:45 น.
Facebook
22 ส.ค. 62 - ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุ พร้อมรับฟังเหตุผล หาก ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่จะใช้เอกสิทธิ์โหวตลงมติ แต่ยังเชื่อจะมีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนกรณี ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านไปต้อนรับนายกฯ ขณะลงพื้นที่ มองเป็นเรื่องปกติในการให้เกียรติผู้นำประเทศ

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ต้องการเอกสิทธิ๋ในการโหวตลงมติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า วันนี้ที่ประชุมวิปฝ่ายค้านจะมีการหารือกันในประเด็นดังกล่าว ซึ่งหากพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าร่วมประชุมด้วย ก็จะได้พูดคุยกันเพื่อรับฟังหตุผล พร้อมระบุว่า การโหวตลงมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น ตามปกติไม่เคยบังคับกันอยู่แล้ว หากพรรคเศรษฐกิจใหม่หรือพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นต้องการโหวตอิสระ ก็จะมีการพูดคุยกันเป็นครั้งคราวไป ยกตัวอย่างเช่นในวันนี้ที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีการโหวตลงมติในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ...รายข้อ พรรคอนาคตใหม่ ขอลงมติเป็นอิสระก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร เพราะเข้าใจว่าอยู่ที่เหตุผลของแต่ละพรรค หรือพรรคประชาชาติมีเหตุผลเกี่ยวกับศาสนา ก็เข้าใจไม่มีปัญหาเพราะทั้งหมดมีเหตุและผล  อย่างไรก็ตาม หากเป็นการโหวตลงมติในเรื่องสำคัญ ก็เชื่อมันว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีเป้าหมายเดียวกัน อาทิ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ การอภิปรายงบประมาณ ที่จะมีการหารือในที่ประชุมมีฝ่ายค้านก่อน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความคิดเห็นและโหวตลงมติไปในทิศทางเดียวกัน

ประธานวิปฝ่ายค้าน เชื่อว่าสังคมกำลังจับตามองการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่ ซึ่งหากมีพรรคการเมืองใดที่ทำงานไม่ดีไม่เหมือนที่หาเสียงไว้ ก็จะถูกประชาชนลงโทษทางสังคม ส่วนกระแสข่าวของพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องว่าจะมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองนั้น ต้องยอมรับว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่มีปัญหาความไม่เข้าใจกันภายในพรรคอยู่หลายเรื่อง จะเห็นได้จากการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนได้ถึงความไม่เสถียรในพรรค แต่ส่วนตัวตนยังเชื่อว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ยังคงมีอุดมการณ์เดียวกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน

นอกจากนี้ ประธานวิปฝ่ายค้าน ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มี ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีขณะลงพื้นที่นั้น ตนเชื่อว่า เป็นเรื่องปกติในการให้เกียรติผู้นำประเทศ แต่การทำหน้าที่ก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและแสดงจุดยืนให้เห็นชัดเจนว่าเป็น ส.ส. ฝ่ายค้านด้วย

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา