ร้อยเอก ธรรมนัส ยันยืน รัฐบาลเสียงไม่ปริ่มน้ำจำนวนผู้ชม: 187    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 11:32 น.
Facebook
22 ส.ค.62- ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ยันยืน รัฐบาลเสียงไม่ปริ่มน้ำ พร้อมระบุ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีควรลาออกจากการเป็นส.ส.หรือไม่ เป็นสิทธิส่วนบุคคล

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ประสานงานพรรคการเมืองเล็ก กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคร่วมรัฐบาลใดอึดอัดอยากย้ายขั้วทางการเมือง เพราะที่ผ่านมาตนเป็นผู้ประสานมาโดยตลอดสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเสียงโหวตของรัฐบาลนั้นตนไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เนื่องลงพื้นที่ แต่หลังจากนี้จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมสภาฯ พร้อมย้ำ รัฐบาลเสียงไม่ปริ่มน้ำ อีกทั้งเชื่อว่า การพิจารณาเรื่องใดก็ตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มาจากการเลือกตั้ง ยึดผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ไม่ได้ค้านทุกเรื่อง

ต่อข้อถามผู้สื่อข่าว กรณีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีควรจะลาออกจากการเป็นส.ส.หรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครลาออกจากการเป็น ส.ส. ทั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายว่ารัฐมนตรีจะไม่ลงพื้นที่ในวันประชุมสภาฯ เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานในส่วนอื่น ส่วนการอภิปรายทั่วไปซึ่ง ส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีจะต้องชี้เเจงด้วยนั้น ขึ้นอยู่กับเรื่องที่อภิปรายเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หากเกี่ยวข้องกับกรมหรือกระทรวงที่รัฐมนตรีคนใดรับผิดชอบก็ต้องชี้แจง ขณะที่การอภิปรายนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาว่าจะมาชี้แจงด้วยตนเองหรือมอบหมายบุคคลใด

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา