ประธานรัฐสภา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ติดตามความพร้อมของรัฐสภาไทย ก่อนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ AIPA ครั้งที่ 40 วันที่ 25-30 ส.ค. นี้


จำนวนผู้ชม: 94    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 21:52 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 - ประธานรัฐสภา ประชุมคณะกรรมการอำนวยฯ ติดตามความพร้อมของรัฐสภาไทย ก่อนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ AIPA ครั้งที่ 40 วันที่ 25-30 ส.ค. นี้

     นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ส.ส. ส.ว. ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความพร้อมในทุกด้านสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ AIPA ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม นี้ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยสถานการณ์การลงทะเบียน มีการลงทะเบียนแล้วจำนวน 17 ประเทศ 4 องค์กร รวมจำนวนคณะผู้แทน 321 คน ไม่รวมคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย รัฐสภาสมาชิก AIPA ประเทศผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลารุส แคนาดา จีน เกาหลีใต้ รัสเซีย และสภายุโรป แขกของรัฐสภา ได้แก่ สถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก(ERIA)มูลนิธิฟรีแลนด์ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศโมร็อคโค และนอร์เวย์ ที่ประชุมคณะกรรมการยังพิจารณาถึงฉากหลังของเวทีการประชุมใหญ่ AIPA ที่มีแนวคิดหลักการออกแบบเน้นความเป็นไทย ใช้สีฟ้าที่เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องจากเดือนที่จัดประชุมเป็นเดือนสิงหาคม ตรงกับเดือนพระราชสมภพ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้ติดตามความพร้อมของอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านพิธีการ ด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม การรักษาความปลอดภัยและการแพทย์ การอำนวยการประชุมกับประเทศผู้สังเกตการณ์ ด้านคณะกรรมาธิการการเมืองและเศรษฐกิจ ด้านคณะกรรมาธิการสังคมและสตรี ด้านคณะกรรมาธิการบริหาร คณะกรรมาธิการกิจการของ AIPA และคณะกรรมาธิการแถลงการณ์ร่วม  และอนุกรรมการด้านคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา