นพ. ชลน่าน ส.ส.พรรคเพื่อไทย ระบุ ควรใช้เวลา 2 วันหรืออย่างน้อย 1 วันครึ่ง ในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ นายกรัฐมนตรีจำนวนผู้ชม: 254    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 12:29 น.
Facebook
22 ส.ค. 62 - นพ. ชลน่าน ส.ส.พรรคเพื่อไทย ระบุ ควรใช้เวลา 2 วันหรืออย่างน้อย 1 วันครึ่ง ในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ นายกรัฐมนตรี คาดเปิดอภิปรายได้ช่วงต้นเดืิอนกันยายนนี้

นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย เชื่อว่า หากให้เวลาเพียง 1 วันไม่น่าจะพอสำหรับการอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติ นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นการกล่าวคำการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ และเห็นว่าเวลาที่เหมาะสมน่าจะให้เวลา 2 วันหรืออย่างน้อย 1 วันครึ่ง พร้อมระบุว่า จากข่าวตามที่ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเคยให้สัมภาษณ์ไว้ ทราบว่าญััตติได้เข้าสภาแล้ว แต่ยังไม่บรรจุลงวาระการประชุม ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนพิเศษต่อไป โดยอาจจะกำหนดวันพิจารณาแยกจากวาระปกติ และคาดว่าจะเปิดอภิปรายทั่วไปได้ ในช่วงต้นเดือนกันยายน นี้

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา