ประธานวิปรัฐบาล คาด พิจารณาญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายทั่วไปกรณีถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ ต้นเดือนกันยายนนี้


จำนวนผู้ชม: 204    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13:02 น.
Facebook

22 ส.ค. 62 - ประธานวิปรัฐบาล คาด พิจารณาญัตติฝ่ายค้านยื่นอภิปรายทั่วไปกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญต้นเดือนกันยายนนี้ ย้ำ ไม่จำเป็นต้องมีองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรี

     นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เปิดเผยว่า กรณีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ และการไม่ชี้แจงงบประมาณในการแถลงนโยบายที่ผ่านมานั้น คาดว่าจะสามารถเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ หากฝ่ายค้านถามรัฐมนตรีคนใด รัฐมนตรีคนนั้นจะเป็นผู้ตอบ แต่หากฝ่ายค้านถามนายกรัฐมนตรีโดยตรง คาดว่า นายกรัฐมนตรีจะมาเป็นผู้ตอบเอง

   ประธานวิปรัฐบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรัฐบาลจะดูการอภิปรายให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับและเสนอแนะได้บ้าง แต่หากมีอะไรที่ขัดกับข้อบังคับก็คงต้องทักท้วง สำหรับกรอบระยะเวลาในการอภิปราย คาดว่า จะใช้เวลาการอภิปรายเพียงแค่วันเดียวน่าจะเพียงพอ พร้อมย้ำว่ากรณีนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด ส่วนจะกำหนดเป็นวันใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอาจจะเป็นวันพุธ หรือวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันประชุมสภาฯ ตามปกติ หรืออาจจะเป็นวันศุกร์ก็ได้

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา