สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาประชาชน


จำนวนผู้ชม: 289    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13:04 น.
Facebook

22 ส.ค. 62 - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หารือเพื่อสะท้อนปัญหาประชาชน พร้อมเรียกร้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือแก้ไขปัญหา

          นายชวน หลักภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ จากการหารือทำให้ทราบว่า ปัญหาที่ประชาชนได้ร้องเรียนมายัง ส.ส. เพื่อส่งต่อปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไข ยังคงเป็นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ ถนน ระบบประปา ระบบน้ำทิ้งและระบบไฟฟ้าอาทิ การขอขยายถนนเส้นอำนาจเจริญ-ยโสธร และ ถนนทางหลวง 2039 จ.ขอนแก่น จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับการใช้งานของผู้สัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ปัญหาน้ำท้วมขังผิวจราจร ไฟฟ้าส่องสว่างของจังหวัดมหาสารคามรวมถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจประสบปัญหาไฟฟ้าดับ  ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจของนักลงทุน จึงต้องการ ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพและความมั่นคงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

          นอกจากปัญหาข้างต้นแล้วยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอีกมาก อาทิ ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีรถที่ผู้ร้ายใช้ก่อเห็นมักไม่ติดหรือติดป้ายทะเบียนปลอม ส่งผลประชาชนรู้สึกหวาดระแวง จึงต้องการขอให้รถในพื้นที่รวมถึงรถของเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานติดป้ายทะเบียน เพื่อลดความหวาดระแวงและเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือได้เต็มที่จากประชาชนในการแจ้งเบาะแส จึงต้องการขอให้กระทรวงคมนาคม ใช้เทคโนโลยีระบุให้รถแต่ละคันมีสัญลักษณ์ประจำ เพื่อง่ายต่อการติดตามและแก้ปัญหาในพื้นที่ / ปัญหาท่าเทียบเรือชำรุด ที่ จ.สตูล / จ.ศรีสะเกษ ที่ต้องการการขุดลองคูคลอง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมถึงขอให้กรมฝนหลวงพิจารณาจัดทำฝนเทียมเป็นกรณีพิเศษปัญหาภัยแล้ง ใน 891 หมู่บ้าน พร้อมฝากผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมชลประทาน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและจัดทำโครงการแก้มลิง เพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก / การปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เทียบเท่ากับข้าราชการครู / ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้และวิธีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / ขอให้รัฐบาล ให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟู สหกรณ์แปรรูปยางพารา ที่ประสบปัญหาไม่มีตลาดรองรับสินค้า จนส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุน / กรณีของการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ถือเป็นเรื่องดี แต่ขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบ ขาดรายได้ จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาพื้นที่ทำกิน ที่มีทำเล ขายของที่เหมาะสม ทบทวนจุดผ่อนผันบางจุด เช่น ซ.ถนนจันทร์ เซ็นหลุยส์ปากคลองตลาด แต่ในการผ่อนผันจะต้องหารือถึงข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจน รวมถึงขอให้ประสานความร่วมมือ กับกทม. กรมราชทัณฑ์ และการเคหะ ลอกท่อระบายน้ำและจัดระเบียบ สายไฟและสายสื่อสาร

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา