รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ยืนยัน ข้อบังคับการประชุม ส.ส.พิจารณาเสร็จวันนี้แน่นอน


จำนวนผู้ชม: 315    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14:46 น.
Facebook

22 ส.ค. 62 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2ชี้แจงกรณี สมาชิกตั้งข้อสังเกตมีการยื้อเวลาพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ย้ำ ประธาน-รองประธาน ไม่มีเจตนาให้การพิจารณาข้อบังคับยืดเยื้อ ยืนยันพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันนี้แน่นอน

          นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีที่มีสมาชิกตั้งข้อสังเกตว่ามีการยื้อเวลาการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตนได้หารือกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1แล้ว ขอยืนยันว่า ในการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การพิจารณาข้อบังคับยืดเยื้อ เพราะเล็งเห็นแล้วว่า ข้อบังคับคือเครื่องมือการทำหน้าที่ของ ส.ส.ทุกคนในสภาผู้แทนราษฎร แต่จะแล้วเสร็จช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอภิปรายของสมาชิก และขอย้ำว่า การพิจารณาข้อบังคับการประชุม ส.ส.จะแล้วเสร็จภายในวันนี้อย่างแน่นอน

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา