หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เรียกร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบการทำงานบอร์ดไปรษณีย์ไทยฯ


จำนวนผู้ชม: 245    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15:17 น.
Facebook

22 ส.ค. 62- หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เรียกร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบการทำงานบอร์ดไปรษณีย์ไทยฯ หลังยังไม่ตรวจสอบทุจริตสร้างตู้ไปรษณีย์ยักษ์และงบปรับปรุงที่ทำการไปรษณีย์อย่างจริงจัง

     นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ แถลงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ว่า ตามที่พรรคพลังธรรมใหม่ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณในการสร้างตู้ไปรษณีย์ยักษ์และการปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์คูคต, ธัญบุรี, คลองหลวง, และปทุมธานี รวม 4 แห่ง ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ส่อไปในทางทุจริต หลังจากทางพรรคได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้มีการสั่งการไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เร่งรัดดำเนินการ โดยทางพรรคติดตามความคืบหน้าโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎว่า ประธานคณะกรรมการฯ ยังไม่มีท่าทีที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง นอกจากนั้นพรรคยังได้รับข้อร้องเรียนถึงข้อมูลการดำเนินโครงการที่มีแนวโน้มที่ไม่โปร่งใสอีกหลายโครงการ รวมทั้งผลการดำเนินการของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทไปรษณีย์ไทยที่มีแนวโน้มถึงความด้อยประสิทธิภาพในการดำเนินการ อาทิ การปรับลด Term of Reference (TOR) ของบริษัทที่ว่าจ้างให้ติดตั้งซอฟแวร์ เพื่อให้สามารถตรวจรับงานจ้างได้ หลังดำเนินการล่าช้า และโครงการพัฒนาระบบการส่งต่อโดยใช้เทคโนโลยี (RFID) เพื่อพัฒนาระบบงานส่งต่อของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้มีความทันสมัยและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับภาคเอกชน ที่ปัจจุบันตรวจรับงานและจ่ายเงินแล้ว แต่ระบบไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำให้ไปรษณีย์ไทยฯ มีเทคโนโลยีล้าหลังกว่าคู่แข่งภาคเอกชน ดังนั้นจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวและพิจารณาทบทวนการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทไปรษณีย์ไทยฯ ด้วย

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา