กมธ. วิสามัญพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน และไม่เห็นด้วยการขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวจำนวนผู้ชม: 235    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 18:35 น.
Facebook
22 ส.ค. 62 - กมธ. วิสามัญพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน และไม่เห็นด้วยการขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อมเตรียมจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

นายคริส  โปตระนันทน์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ กุมารบุญ กมธ. วิสามัญฯ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญฯ นัดสุดท้าย ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เรื่องการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) และเสนอความเห็นโดยสรุปถึงแนวทางการศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีที่เอส)

โดยการพิจารณาศึกษากรณีการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนมี กมธ. เสียงส่วนใหญ่ จำนวน 21 คนเห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน เพราะเห็นว่าสัญญาควรแบ่งเป็น 15 ปีแรกและ 15 ปีหลัง เนื่องจากเห็นว่าเอกชนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงมากกว่ารัฐ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐ การขยายสัญญาด้วยการลงทุนก่อสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 (Double Deck) จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงมองว่าการต่อสัญญาสัมปทานจะแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้  ส่วน กมธ. ที่ไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่ารัฐอาจนำโครงการมาประมูลใหม่พร้อมกำหนดเงื่อนไขในการให้เอกชนชำระหนี้แทนในส่วนที่มีข้อพิพาทได้

ขณะที่การพิจารณาศึกษากรณีการขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส มี กมธ. เสียงส่วนใหญ่ จำนวน 19 คน ไม่เห็นด้วยที่จะให้กรุงเทพมหานครขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส โดยมองว่าหลักการการร่วมลงทุนในกิจการการทำบริการสาธารณะ  รัฐต้องพยายามทำให้ทรัพย์สินที่เอกชนร่วมลงทุนโอนกลับมาเป็นของรัฐให้มากที่สุด เพื่อให้รัฐมีอำนาจต่อรองการกำหนดราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรมให้กับประชาชน ซึ่งหากไม่ต่อสัญญาจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ   ส่วน กมธ. ที่เห็นด้วยกับการต่อสัญญา ให้เหตุผลว่า การที่ กทม. ดำเนินขยายการดำเนินโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร และมีความเห็นว่า BTS ดำเนินการดีอยู่แล้ว ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา และการซ่อมบำรุง 

ทั้งนี้ คณะ กมธ. วิสามัญฯ จะได้จัดทำรายงานของคณะ กมธ. วิสามัญฯ เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา