โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. ย้ำ ไม่ละเลยกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ หลังสภาเห็นชอบให้บรรจุอยู่ร่วมกับ กมธ. เด็ก สตรีฯจำนวนผู้ชม: 174    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 19:50 น.
Facebook
22 ส.ค. 62 - โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. ย้ำ ไม่ละเลยกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ หลังสภาเห็นชอบให้บรรจุอยู่ร่วมกับ กมธ. เด็ก สตรี เยาวชน ผู้พิการและผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ชี้ เหมาะสมแล้ว สามารถตั้งคณะอนุ กมธ. ขึ้นมาเพื่อดูแลได้ และพร้อมช่วยผลักดันสร้างความเสมอภาคทางเพศ

นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และคณะ ร่วมกันแถลงข่าวกรณีการลงมติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ (22 ส.ค. 62)ว่า ตามที่ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบกับร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส.  โดยบรรจุกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศให้อยู่ร่วมกับ กมธ. เด็ก สตรี เยาวชน ผู้พิการและผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่านั้น ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการละเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แต่เป็นมติของที่ประชุมสภาฯ ไม่ใช่มติของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ทั้งนี้ คณะ กมธ. วิสามัญฯ มองว่า กรณีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และสามารถตั้งคณะอนุ กมธ. ขึ้นมาเพื่อดูแลกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้

สำหรับการให้ความสำคัญกับกลุ่มบุคคลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) อนุ กมธ. จะเพิ่มการดูแลและการจัดการในเรื่องนี้ โดยสามารถดูแลเป็นรายกรณีได้ ซึ่งสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองพร้อมช่วยผลักดันการสร้างความเสมอภาคทางเพศ ตามกระบวนการของกฎหมายและกระบวนการของสภา พร้อมย้ำ ปัญหาของประเทศมีมากมาย ดังนั้น การตั้ง กมธ. ในเรื่องใด ต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา