ส.ส. พรรคฝ่ายค้านลงชื่อ 219 คน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560จำนวนผู้ชม: 94    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 20:06 น.
Facebook
22 ส.ค. 62 - ส.ส. พรรคฝ่ายค้านลงชื่อ 219 คน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หวังรัฐบาลสนับสนุน พร้อมยืนยัน ไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2  เพราะมีเนื้อหาสาระเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง รับการยื่นญัตติด่วน จาก ส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่ร่วมลงชื่อจำนวน 219 คน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า เบื้องต้น ตนได้รับการประสานจาก สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลว่าสนใจที่จะยื่นญัตติดังกล่าวร่วมด้วยแต่ขอเวลาในการดำเนินการก่อน ซึ่ง สามารถดำเนินการยื่นญัตติประกบกันได้ เพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ ในส่วนของการตั้งคณะ กมธ. วิสามัญฯ พิจารณาเรื่องนี้มองว่าควรกำหนดกรอบเวลาพิจารณาไม่เกิน 45 วัน

ขณะที่ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การยื่นญัตติในครั้งนี้เนื่องจากคณะร่วมฝ่ายค้านมองว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีความผิดพลาด บกพร่องในหลายส่วน และมีเรื่องที่ต้องนำไปพิจารณานำไปสู่การแก้ไข พร้อมยืนยันว่า จะไม่แก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เนื่องจากมีเนื้อหาสาระเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ด้าน นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า  การดำเนินการครั้งนี้ เป็นการทำหน้าที่ของ ส.ส. ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับเสียงสะท้อนจากทั้งภาควิชาการและภาคประชาสังคมที่ได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยคาดหวังว่า การดำเนินการในเรื่องนี้จะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายรัฐบาล  ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในข้อที่ 12 ว่าจะให้ความสำคัญต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา