ส.ส.ธัญญ์วาริน พรรคอนาคตใหม่ ขอบคุณ 101 เสียง ส.ส.โหวตหนุนตั้ง กมธ.สิทธิเพื่อความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ แม้ไม่สำเร็จตามคาดหวังจำนวนผู้ชม: 97    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 20:07 น.
Facebook
22 ส.ค. 62 - ส.ส.ธัญญ์วาริน พรรคอนาคตใหม่ ขอบคุณ 101 เสียง ส.ส.โหวตหนุนตั้ง กมธ.สิทธิเพื่อความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ แม้ไม่สำเร็จตามคาดหวัง ย้ำไม่หมดหวัง เดินหน้าตั้งอนุ กมธ. ทำงานต่อ

นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่  กล่าวภายหลังที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการลงมติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สิทธิเพื่อความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งมีสมาชิกเห็นด้วยเพียง 101 เสียง ไม่เห็นด้วย 365 เสียง และงดออกเสียง 13 เสียง จากสมาชิกทั้งหมด 479 เสียง ว่า ขอขอบคุณสมาชิกทั้ง 101 เสียงที่โหวตให้ซึ่งมีทั้งสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และพรรคอื่นด้วย พร้อมระบุว่า หน้าที่หลักของตนและเพื่อนสมาชิกกลุ่มบุคคลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) คือ การสร้างความเข้าใจกับสังคมว่าคนหลากหลายทางเพศในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ได้ถูกโกงความเป็นมนุษย์ ตลอดจนฆ่าตัดตอนความฝัน ซึ่งเป้าหมายหลักของตนและกลุ่มฯ คือ การจัดตั้งคณะ กมธ. ดังกล่าว แม้ผลออกมาจะไม่สำเร็จ แต่ก็ดีใจมากเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สัมฤทธิ์ผล นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทย และรัฐสภาไทย

ด้านนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ภารกิจของตนและกลุ่มฯ ยังไม่หมด ไม่ใช่วันที่สิ้นหวัง แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้น โดยหลังจากนี้จะต้องเดินหน้าต่อ โดยจะเร่งตั้งอนุ กมธ. เพื่อทำงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ และยกร่างกฎหมายสมรส พร้อมผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ให้การสมรสเท่าเทียมกันทุกเพศ ที่ไม่ใช่เฉพาะชาย-หญิง เท่านั้น

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา