ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย รับหนังสือจาก ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาขาดควันยาสูบ" (ECST) ขอให้สภาผู้แทนราษฎร แก้ไข พ.ร.บ.ยาสูบ


จำนวนผู้ชม: 216    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 20:09 น.
Facebook
22 ส.ค. 62 - ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย รับหนังสือจาก ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาขาดควันยาสูบ" (ECST) ขอให้สภาผู้แทนราษฎร แก้ไข พ.ร.บ.ยาสูบ พร้อมเรียกร้องให้มีการศึกษาผลการวิจัยให้รอบคอบก่อน

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย รับการยื่นหนังสือจาก นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาขาดควันยาสูบ" (ECST) และคณะ ขอให้สภาผู้แทนราษฎร แก้ไข พ.ร.บ.ยาสูบ พร้อมเรียกร้องให้มีการศึกษาผลการวิจัยให้รอบคอบก่อน เนื่องจากทางกลุ่มฯ เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่

นายมาริษ กล่าวว่า  การดำเนินการในครั้งนี้  เนื่องจาก ทางกลุ่มฯ อยากให้มีการศึกษาผลดี - ผลเสียและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของบุหรี่ไฟฟ้าก่อน นอกจากนี้ ยังมีหลายประเทศที่มีกฎหมายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ ทำให้อัตราการสูบบุหรี่ของประเทศเหล่านั้นลดลงได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า จะไม่ทบทวนยกเลิกแบนบุหรี่ไฟฟ้า จะทำให้ประเทศเสียโอกาสในการช่วยผู้สูบบุหรี่กว่า 10 ล้านคนที่ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ขณะเดียวกันทางกลุ่มฯ ยังมองว่า กฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่มีความชอบธรรม เพราะเป็นการจำกัดสิทธิ์เสรีภาพทางสุขภาพในการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเห็นว่าปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าบุหรี่มวน ประกอบกับกรณีดังกล่าวยังไม่มีการรับฟังเสียงของประชาชน ด้วย

ด้าน นายจิรายุ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะรับเรื่องไว้เพื่อไปดำเนินการศึกษาหาข้อดีและข้อเสียในการประชุมคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา