วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 56 เวลา 11.00-12.00 น. ถ่ายทอดสด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม


จำนวนผู้ชม: 1542    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2556 เวลา 12:20 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 56 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้) กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

เสริม โม่สันทด / ข้อมูลท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา