วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 56 เวลา 11.00-12.00 น. ถ่ายทอดสด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม


จำนวนผู้ชม: 1375    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2556 เวลา 12:20 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 56 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้) กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

เสริม โม่สันทด / ข้อมูลท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์