วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 56 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสด การเสวนาเรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา การศึกษาเอกชนให้เข้มแข็ง ครั้งที่ 3


จำนวนผู้ชม: 1268    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2556 เวลา 12:24 น.
Facebook

 

วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 56 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสด การเสวนาเรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา การศึกษาเอกชนให้เข้มแข็ง ครั้งที่ 3 ณ ห้อง กรรมาธิการ 306-308 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

 

เสริม โม่สันทด / ข้อมูลท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา