ส.ส.พรรครัฐบาลและฝ่ายค้าน รับหนังสือขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบโครงการ EEC จากเครือข่ายประชาชน ภาคตะวันออก


จำนวนผู้ชม: 249    วันที่โพสต์: 11 กันยายน 2562 เวลา 14:20 น.
Facebook

11 ก.ย. 62 - ส.ส.พรรครัฐบาลและฝ่ายค้าน รับหนังสือขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบโครงการ EEC จากเครือข่ายประชาชน ภาคตะวันออก เตรียมขอเสียงจากทุกพรรคช่วยหนุน

            สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน รับหนังสือจากเครือข่ายประชาชน ภาคตะวันออก ที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)เพื่อศึกษาผลกระทบด้านต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งเชื่อว่าคณะกรรมาธิการจะเป็นตัวกลางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ได้

             นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติ จะเสนอญัตติดังกล่าวในการประชุมสภาวันพรุ่งนี้ (12 ก.ย. 62) นอกจากนี้ จะดำเนินการร้องเรียนต่อรัฐบาลให้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ EEC ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายเรื่อง อาทิ เรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ปัญหาขยะ ทั้งนี้  ฝ่ายค้านมีเสียงข้างน้อย จำเป็นต้องประสานกับพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกัน โดยหลังจากนี้จะส่งหนังสือไปถึงทุกพรรค ทุกฝ่าย เพื่อขอให้ลงมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป

             เช่นเดียวกับนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ฝ่ายค้านเคยเสนอญัตติดังกล่าวในสภามาแล้ว แต่ยังไม่สามารถตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ จึงอยากขอเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. ทุกพรรค เพื่อผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ EEC ให้สำเร็จ

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา