ส.ส.พลังประชารัฐ รับหนังสือ ขอให้สภาฯ ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาการแก้ไข พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และข้อเสนอตั้งญัตติในสภาฯ ผลักดันแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร


จำนวนผู้ชม: 417    วันที่โพสต์: 11 กันยายน 2562 เวลา 14:48 น.
Facebook

11 ก.ย. 62 - ส.ส.พลังประชารัฐ รับหนังสือ ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะ กมธ. วิสามัญ ศึกษาการแก้ไข พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2518 ให้เกิดความเป็นธรรม พร้อมรับข้อเสนอการตั้งญัตติในสภาฯ ผลักดันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร 

          นายอรรถกร ศิริลัทธยากร พร้อมด้วย น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ รับหนังสือจาก นายวัชรพล บุศมคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2518 ให้เกิดความเป็นธรรม ขณะเดียวกันได้รับยื่นหนังสือจาก นายดิเรก วงษ์สุวรรณ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหารถตู้ในกรณีต่างๆ อาทิ ปัญหาจุดจอดรับ - ส่ง และการถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐในการบังคับใช้กฎหมาย

          โดย นายวัชรพล กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพด้านการรักษาความปลอดภัย ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2518 โดยมองว่า กฎหมายฉบับดังกล่าวขาดความเป็นกลาง ขาดความเป็นธรรมในการบังคับใช้ และยังมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่มาก จึงต้องมีแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์และเกิดความเป็นธรรม นอกจากนี้ มองว่าผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพด้านการรักษาความปลอดภัย ยังขาดการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 

          ด้าน นายยุทธนา ตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้โดยสารไม่ประจำทางและรถตู้โดยสารเช่าเหมา กล่าวว่า ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่ให้บริการรถตู้รับจ้างประสบปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม จึงขอเสนอให้ ส.ส. ตั้งญัตติในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

          ภายหลังรับหนังสือร้องเรียน นายอรรถกร และ น.ส.ปารีณา สส.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จะดำเนินการผลักดันการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา