ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือร้องเรียนจากพนักงานบริษัทข้ามชาติ หลังเดือดร้อนหนัก เหตุถูกเลิกจ้างเพราะบริษัทปิดตัวกะทันหัน แถมค้างค่าจ้างนาน 5 เดือน


จำนวนผู้ชม: 111    วันที่โพสต์: 11 กันยายน 2562 เวลา 15:17 น.
Facebook

11 ก.ย. 62 - ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือร้องเรียนจากพนักงานบริษัทข้ามชาติ หลังเดือดร้อนหนัก เหตุถูกเลิกจ้างเพราะบริษัทปิดตัวกะทันหัน แถมค้างจ่ายค่าจ้างนาน 5 เดือน  ขอภาครัฐช่วยเยียวยาและเพิ่มโทษนายจ้าง

             นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือร้องเรียนจากพนักงาน บริษัท บีเมเยอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ถูกเลิกจ้าง พร้อมขอเรียกร้อง 3 ข้อ ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปยังภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติของประเทศเยอรมัน ประกอบกิจการอัญมณีในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งเป็นคนไทย ได้ปิดกิจการลงอย่างกะทันหัน ทำให้พนักงานทั้งโรงงาน จำนวน 125 คน ถูกเลิกจ้างได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากบริษัทไม่จ่ายเงินเดือนค่าจ้างตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลารวม 5 เดือน มูลค่าความเสียหายประมาณ 20 ล้านบาท โดยกรรมการผู้จัดการบริษัทได้สัญญาว่าจะนำเงินมาจ่ายให้กับพนักงาน หลังขายโรงงานได้ แต่ต่อมากลับไม่สามารถติดต่อกรรมการบริษัทได้   จึงขอเรียกร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 3 ข้อ ได้แก่ ขอให้ภาครัฐเข้ามาดูแลและเยียวยาพนักงาน ทั้งการจัดสรรงบเยียวยาและการจัดหาอาชีพ  ขอให้แก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษกับนายจ้างและขอให้ตั้งหน่วยงานช่วยเหลือคดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

              ทั้งนี้ นพ.สุกิจ จะนำหนังสือร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการเพื่อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป    ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา