ส.ส.นิกร พรรคชาติไทยพัฒนา ยื่นเสนอญัตติขอให้สภาพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เน้นแก้ภาพรวมไม่เจาะรายมาตรา


จำนวนผู้ชม: 201    วันที่โพสต์: 11 กันยายน 2562 เวลา 15:52 น.
Facebook

11 ก.ย. 62 - ส.ส.นิกร พรรคชาติไทยพัฒนา ยื่นเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560เน้นแก้ภาพรวมไม่เจาะรายมาตรา และยึดหลักฟังความเห็นประชาชนของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นแบบอย่าง

         นายนิกร จำนง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ยื่นเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  โดยระบุว่า หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นประชาธิปไตยและความเหมาะสมของรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา โดยในหลายประเด็นยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข อีกทั้งยังเป็นนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย โดยในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในภาพรวม ไม่เจาะจงว่าต้องเป็นประเด็นหรือมาตราใด ซึ่งสนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสม โดยจำเป็นที่จะต้องมีการรับพังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน พรรคการเมือง และวุฒิสภา โดยนำประสบการณ์ความสำเร็จของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาเป็นแบบอย่าง

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา