ส.ส.พรรคภูมิใจไทย รับหนังสือจากประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายแดนใต้ ขอให้ รมว.สาธารณสุข บรรจุตำแหน่งให้กับ จนท.สาธารณสุข ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้


จำนวนผู้ชม: 79    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2562 เวลา 13:53 น.
Facebook

12 ก.ย.62- แพทย์หญิงเพชรดาว ส.ส.พรรคภูมิใจไทย รับหนังสือจากประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายแดนใต้ เรียกร้องความเป็นธรรมจาก รมว.สาธารณสุข ขอให้บรรจุตำแหน่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้

      แพทย์หญิงเพชรดาว  โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดปัตตานี พรรคภูมิใจไทย รับหนังสือจากนายมะกอเซ็ง  เจ๊ะแต ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายแดนใต้ เพื่อขอความเป็นธรรมในการบรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษ โดยตามกฎของข้าราชการพลเรือน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวสามารถได้รับการบรรจุตำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบ ก.พ. ตามหนังสือ ว.16/2558แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 240 ตำแหน่งในพื้นที่ กลับยังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ แม้ว่าจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่พิเศษที่มีภาวะเสี่ยง แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หมออนามัย” ก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนในพื้นที่ ยังคงปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนเสมอมา ดังนั้นจึงขอยื่นเรื่องดังกล่าวผ่านไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ช่วยดำเนินการต่อไป

      แพทย์หญิงเพชรดาว กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความไม่สงบมานานกว่า 15 ปี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอรับเรื่องนี้เสนอต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา