ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอ กมธ.ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ประเทศและประชาชน


จำนวนผู้ชม: 113    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2562 เวลา 14:12 น.
Facebook

12 ก.ย. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร 35 คณะ ตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนด้วยความซื้อสัตย์ สุจริตอย่าแท้จริง

          นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ถึงการทำหน้าที่ของ ส.ส.ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร 35 คณะว่า จะสามารถแบ่งเบาภาระในที่ประชุมใหญ่ได้อย่างมาก เพราะในชั้น กมธ.จะสามารถศึกษาและสอบสวนทุกเรื่องได้อย่างละเอียด และด้วย กมธ.ถือเป็นภาพลักษณ์ส่วนหนึ่งของสภา จึงขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของประเทศ และประชาชนด้วยความซื้อสัตย์ สุจริตอย่าแท้จริง อย่างไรก็ตาม การที่ กมธ.มีสิทธิบางประการรวมถึงแต่ละคณะจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้ใช้งบด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการทุจริต จนกลายเป็นเหยื่อของข่าวสารที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง

           ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยด้วยว่า ได้มีการหารือกับสมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ว่าให้ช่วยแนะนำการทำงานให้กับสมาชิกแต่ละพรรค ว่าจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อและช่วยกันระมัดระวัง พร้อมขอให้ประสบความสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยประชาชนได้อย่างมาก

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา