หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ แถลงข่าวระบุการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับนายพลรอบล่าสุด ปี 62 ยึดหลักอาวุโส เพียงร้อยละ 33 เท่านั้น ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 260


จำนวนผู้ชม: 51    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2562 เวลา 16:06 น.
Facebook

12 ก.ย.62- หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ แถลงข่าวระบุการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับนายพลรอบล่าสุด ปี 62 ยึดหลักอาวุโส เพียงร้อยละ 33 เท่านั้น ชี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 260 เผยเตรียมเสนอญัตติตั้ง กมธ.วิสามัญติดตามการปฏิรูปตำรวจและงานสืบสวนสอบสวน ในสมัยประชุมหน้า เดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้น

      นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ แถลงข่าว เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับนายพล รอบล่าสุด ปี 2562 ที่ไม่เป็นไปตามหลักอาวุโส และไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560ซึ่งหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจดังกล่าว ได้มีผู้ร้องเรียนมายังตนเกือบ 20 ราย ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่าการดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ตามข้อกฎหมายดังกล่าวนั้น ต้องยึดหลักอาวุโสทั้งหมด หรือร้อยละ 100 แต่ผลปรากฏว่า การแต่งตั้งโยกย้ายรอบล่าสุดในปี 2562 กลับมีการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยหลักอาวุโสเพียงร้อยละ 33 เท่านั้น  ดังนั้น ตนเห็นว่า เรื่องนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งในสมัยประชุมสมัยหน้า ตนจะรวบรวมรายชื่อ ส.ส. 20 คน เสนอญัตติให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการปฏิรูปตำรวจและงานสืบสวนสอบสวน เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และจะมีการเปิดให้มีการเข้าชื่อ ส.ส. 50 คนขึ้นไป เพื่อเสนอเรื่องนี้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้วเสนอต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ปี 2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ หากข้าราชการตำรวจคนใดเห็นว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในปี 2562 ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 260 ก็สามารถยื่นหนังสือมายังห้องทำงานฝ่ายค้านอิสระ ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

 
ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา