ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ขอให้แก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน



จำนวนผู้ชม: 84    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2562 เวลา 16:31 น.
Facebook
12 ก.ย. 62 -  ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ขอรัฐเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติและป่าเสื่อมโทรม เร่งแก้ปัญหาให้กับราษฎรได้มีสิทธิในที่ดินของตนเอง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานกรรมมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับหนังสือร้องเรียนขอให้แก้ปัญหาสิทธิในที่ทำกิน  กรณีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก โดยกรณีข้อพิพาทที่บ้านสำนักหมัน ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ชาวบ้านถูกกล่าวหาและจับกุมในข้อหาบุกรุกที่ จำนวน 26 คน ในเดือนมี.ค. 2559 โดยมีกระบวนการให้ประชาชนในพื้นที่ชี้แปลงเพื่อจะออกโฉนดให้ แต่เมื่อชี้แปลงกลับถูกดำเนินคดีแทน ส่วนอีกกรณีที่ทำกินของประชาชนทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ อ.เนินมะปราง และ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

โดยตัวแทนจาก อ.วังทอง และ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ระบุว่า ประชาชนในพื้นที่อยู่มาก่อนประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ  แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ย้ำว่า สิ่งที่ต้องการคืออยากได้เอกสารสิทธิ ไม่อยากเป็นผู้เช่า  ขณะที่หนึ่งในตัวแทนในพื้นที่พิพาท อย่างเช่นแถบเขาค้อ ในพื้นที่ 4 ตำบลของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขอความเป็นธรรม ต้องการที่อยู่ที่ทำกิน และต้องการให้ส่วนกลางเร่งตรวจสอบพื้นที่พิพาทรวมถึงหลักฐานที่เจ้าหน้าที่อ้างใช้ในการจับกุมตัวราษฎร ตลอดจนคุ้มครองความปลอดภัย  พร้อมขอให้ทางพรรคอนาคตใหม่ ช่วยนำเสนอปัญหาไปยังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเพิกถอนป่าสงวนแก่งชาติและป่าเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่ป่าเสื่ิอมโทรม หาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง

ด้านนายพิธา กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าว เกิดจากพื้นที่ป่าทับที่ทำกินของชาวบ้านอันเกิดจากนโยบายรัฐ และเป็นการพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน พร้อมยืนยันว่า ในฐานะกรรมมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมโดยเร็ว เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา



ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา