ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ แจงแนวทางแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน 21 จังหวัด เตรียมชงเรื่องให้ชาวประมงชายฝั่งขึ้นทะเบียน เพื่อให้ได้รับการเยียวยา กรณีไม่สามารถประกอบอาชีพในช่วงฤดูมรสุมจำนวนผู้ชม: 2175    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2562 เวลา 18:30 น.
Facebook
12 ก.ย.62 - ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน 21 จังหวัด ภายหลังที่ได้หารือกับ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมชงเรื่องให้ชาวประมงชายฝั่งขึ้นทะเบียน เพื่อให้ได้รับการเยียวยา กรณีไม่สามารถประกอบอาชีพในช่วงฤดูมรสุม

รศ.รงศ์  บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดที่มีอาณาเขตติดชายฝั่งทะเล อาทิ นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ และนายสุชาติ  อุตสาหะ ส.ส.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังที่ได้หารือกับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน 21 จังหวัด ว่า ได้มีการหารือถึงปัญหาและการเยียวยาให้กับชาวประมงพื้นบ้านหลายประเด็น อาทิ ปัญหาอวนรุน ที่ติดปัญหาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ที่ให้ยกเลิกการทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิด อาทิ เครื่องมืออวนรุน และให้มาใช้เครื่องมืออวนรุนเคยเท่านั้น โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า อนุญาตให้ชาวประมงพื้นบ้านใช้เครื่องมืออวนรุน ที่มีก้นถุงไม่ต่ำกว่า 4 เซนติเมตร เป็นกรณีศึกษาโดยมีการติดตามผลของการใช้อวนรุนดังกล่าวว่าสามารถจับสัตว์น้ำเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงการขึ้นทะเบียนเรือประมงเพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับเงินชดเชยเยียวยากรณีเกิดอุทกภัย หรือเกิดลมมรสุมจนไม่สามารถออกเรือได้ ทั้งทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ซึ่ง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐจะมีการหารือกับรัฐบาลต่อไปถึงจำนวนเงินเยียวยาที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ชาวประมงชายฝั่งต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมประมงโดยให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้รับรอง นอกจากนี้ ยังหารือถึงการขอให้รัฐบาลช่วยผ่อนผันการใช้แรงงานเด็กไทย เนื่องจากวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวประมงชายฝั่งจะเด็กๆ รวมกลุ่มกันทำประมงในช่วงปิดเทอม บางครั้งจะมีเด็กเกิน 7 คน ซึ่งจะเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงาน และอายุของเด็กที่มาทำงาน จึงจะขอให้รัฐบาลผ่อนผันกรณีดังกล่าวด้วย รวมถึงขอให้ผ่อนผันให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถใช้เครื่องจักรเกิน 5 แรงม้า ได้ เนื่องจากวิถีของชาวประมงชายฝั่งอาจมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก็จะทำให้ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.โรงงาน และหากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกก็จะมีความผิดซ้ำอีก ซึ่ง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ก็จะเข้าชื่อถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เพื่อให้ปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านได้รับการคลี่คลายต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา