สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพุธที่ี่ี่ 14 ส.ค. 56


จำนวนผู้ชม: 1413    วันที่โพสต์: 16 สิงหาคม 2556 เวลา 12:00 น.
Facebook

 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 สมัยสามัญทั่วไป(เป็นพิเศษ) วันพุธที่ี่ี่ 14 สิงหาคม 2556
ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา