รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 มุ่งเดินหน้าเผยแพร่งานฝ่ายนิติบัญญัติผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น


จำนวนผู้ชม: 292    วันที่โพสต์: 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:52 น.
Facebook

10 ต.ค. 62- รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มุ่งเดินหน้าเผยแพร่งานฝ่ายนิติบัญญัติให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น พร้อมฝาก กสทช. ขยายพื้นที่รับสัญญาณให้ครอบคลุม เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนติดตามการทำงานของสมาชิกรัฐสภา

          นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 พร้อมด้วย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ประชุมมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา นำโดย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ ผู้อำนวยการสถานีฯ ซึ่งที่ประชุมหารือและตั้งข้อสังเกตถึงความครอบคลุมการรับส่งสัญญาณออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุรัฐสภาและสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่อง 10 ความคืบหน้าของการออกอากาศวิทยุดิจิทัล

          ขณะที่ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ระบุว่าต้องการให้สถานีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะบทบาทการทำงานที่เป็นผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน รวมถึงการสร้างภาพพจน์ของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน​ พร้อมกันนี้ ฝากให้ผู้แทนจากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)​ ทึ่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ให้ติดตามเรื่องการขยายพื้นที่รับสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนสามารถติดตามการทำงานของสมาชิกรัฐสภาได้

          ด้าน รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 กล่าวว่าต้องการให้สถานีทำการสื่อสารไปยังประชาชนให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงวัตถุประสงค์ที่สถานีตั้งไว้ในการเผยแพร่ความรู้ กิจกรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของรัฐสภาได้อย่างแท้จริง และขอให้สถานีเพิ่มเวลาการออกอากาศให้กับสมาชิกวุฒิสภา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ยึดโยงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบ

          ขณะ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของสถานี ว่าสถานีมีจุดยืนในการนำเสนอข้อมูลที่สร้างความสมานฉันท์ ไม่สร้างความขัดแย้ง ไม่ให้เกิดการโจมตีระหว่างกันไปมา รวมทั้งจัดสรรเวลาการออกอากาศให้กับสมาชิกพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกัน

          ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อของสถานีต้องทำให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย และมีสัดส่วนการนำเสนอข้อมูลและผลงานของสมาชิกรัฐสภาอย่างสมดุล

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา