กมธ.การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ติดตามปัญหาอัตราค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานบริการประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - ปัญหาแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ


จำนวนผู้ชม: 680    วันที่โพสต์: 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16:08 น.
Facebook

9ต.ค. 62 - กมธ.การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร มอบหมายกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาอัตราค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานบริการประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ใช้แรงงานในท้องถิ่น รับทราบข้อเท็จจริงในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ แก้ปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวง

    นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ แถลงข่าวผลการประชุมของ กมธ .ว่า  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานบริการประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ นายธีรชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ หลังได้รับการร้องเรียนว่า พนักงานบางรายทำงานมาเป็นเวลา 10กว่าปี แต่ค่าจ้างยังไม่มีการปรับเพิ่มค่าจ้าง ขณะที่บางรายโดนหักค่าจ้างในกรณีขาดงาน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ส.ส.ธีรชัย พรรคอนาคตใหม่ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมชี้แจง ภายหลังการพิจารณาที่ประชุมเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงแรงงานเคยพิจารณาและได้ทำหนังสือสอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวกับปัญหางบประมาณดำเนินการ อัตรากำลัง ข้อกฎหมาย รูปแบบสัญญาจ้าง เพื่อให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน โดย กมธ.จะติดตามความคืบหน้า หรือ เชิญหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานแก่การจ้างเหมาบริการทั่วประเทศ

         นายสุเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมยังได้พิจารณาปัญหาแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาของแรงงานไทยที่ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งทาง กมธ. มีความห่วงใยเรื่องอัตราค่าจ้างและสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน จึงได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ มาหารือร่วมกัน ทั้งนี้ กมธ.ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนกระทรวงต่างประเทศในการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้แรงงานในท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ป้องกันการถูกหลอกลวง พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ลักลอบเดินทางไปทำงานต่างประเทศกระทำผิดซ้ำอีก ส่วนการส่งเสริมการทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ผู้แทนกระทรวงแรงงานเสนอให้มีแนวทางการผ่อนปรนในข้อตกลงการจัดส่งแรงงานโดยรัฐต่อรัฐให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน แก้ปัญหาแรงงานไทยที่มักสอบไม่ผ่านการทดสอบด้านภาษา ซึ่ง กมธ. เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว พร้อมขอให้ประสานความร่วมมือกับสหภาพแรงงานในต่างประเทศและประเทศต่างๆ ที่คนไทยเข้าไปทำงานในการช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานไทยด้วย เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ไปได้อย่างถูกต้อง และได้รับการดูแลอย่างคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ กมธ.จะติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาทั้งสองกรณีอย่างใกล้ชิด

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา