ประธาน กมธ.การที่ดินฯ รับหนังสือจากชาวบ้านเกาะช้าง หลังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด ประกาศเขตทับที่ดินทำกิน


จำนวนผู้ชม: 699    วันที่โพสต์: 9 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น.
Facebook

9 ต.ค.62 - ประธาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากชาวบ้านอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด หลังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด ประกาศเขตทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.จังหวัดตราด พรรคอนาคตใหม่ รับหนังสือจากนายเติมศักดิ์ เสริฐศรี สารวัตรกำนันตำบลเกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด และนายสมชาย กลิ่นอยู่ รองประธานหอการค้า จ.ตราด กรณีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด ประกาศเขตทับที่ดินทำกินดั้งเดิมของชาวบ้าน และปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินพื้นที่หมู่เกาะช้าง โดยมีปัญหาข้อพิพาทที่ดินกับรัฐ และความเสมอภาคในการใช้กฎหมายใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เกาะช้าง ถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2525 มีพื้นที่กว่า 18,000 ไร่ ซึ่งทำให้ประชาชนที่ถือครองเอกสารสิทธิและอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ ได้รับผลกระทบประมาณ 1,000 ครัวเรือน รวมทั้ง กรณีที่มีประชาชนอยู่อาศัยและทำกินในเขตพื้นที่ของ กรมธนารักษ์ ตั้งแต่ปี 2510 แต่ภายหลังกรมธนารักษ์ได้ให้กองทัพเรือ เข้ามาขอใช้พื้นที่ดังกล่าว จนทำให้เกิดการฟ้องร้องขับไล่ดำเนินคดีกับชาวบ้านกว่า 300 ราย ใน 3 หมู่บ้าน จึงมาขอเรียกร้องให้เพิกถอนหนังสือสำคัญของรัฐดังกล่าว นอกจากนี้ ชาวบ้าน ยังขอให้ กมธ.ที่ดินฯ ติดตาม เรื่อง การยกเลิกกฎกระทรวงของกรมที่ดิน ที่ห้ามเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดบนเกาะแต่หากเป็นพื้นที่ภูเขาหรือที่ดินทั่วไปสามารถทำได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเกาะข้าง มาเรียกร้องกับ กมธ.ที่ดิน ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อขอความเป็นธรรม

นายพิธา กล่าวเพิ่มเติมว่า จะนำปัญหาดังกล่าวสู่การพิจารณาของ กมธ.ที่ดินฯ โดยจะมีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ซึ่งหลังจากนี้ กมธ.ที่ดินฯ จะเดินทางไปปรึกษาหารือกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการทำงานของ กมธ.ที่ดินฯ และจะนำปัญหาที่ดินของประชาชนที่อาศัยในเกาะช้างไปหารือด้วย

ณัฐพล สงวนทรัพย์ ข่าว

เรณู เขมาปัญญา เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา