ประธานวิปรัฐบาล มั่นใจเสียงพรรคร่วม โหวตร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 63 วันที่ 17 - 19 ต.ค. นี้จำนวนผู้ชม: 222    วันที่โพสต์: 10 ตุลาคม 2562 เวลา 18:22 น.
Facebook
10 ต.ค. 62 - ประธานวิปรัฐบาล ระบุ กำหนดวันอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 63 วันที่ 17 - 19 ต.ค. นี้ คาดใช้เวลาประชุม 30 ชั่วโมง มั่นใจเสียงพรรคร่วมรัฐบาล กำชับส.ส. ฝ่ายรัฐบาลพร้อมโหวตลงมติทุกวันเวลา

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมวิปรัฐบาลว่า ที่ประชุมได้หารือกรอบและเวลาการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเบื้องต้นมีมติกำหนดวันประชุมไว้ 3 วัน คือ วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2562 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ฝ่ายละ 15 ชั่วโมง ไม่รวมการอ่านคำแถลงงบประมาณ เชื่อว่าเวลาจะเพียงพอ ส่วนการจัดสรรเวลาการอภิปรายต้องให้ ส.ส. แต่พรรค หารือร่วมกันในรายละเอียดก่อนจึงจะมีความชัดเจน ทั้งนี้ ยังคงมั่นใจในเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล 18 พรรค ที่แม้จะมีเสียงปริ่มน้ำห่างจากฝ่ายค้านเพียง 4 เสียง ก็สามารถชนะการโหวตลงคะเเนนได้ โดยให้ทุกพรรคพร้อมโหวตลงมติตลอดเวลา 3 วันของการประชุมด้วย

นายวิรัช กล่าวด้วยว่า กรอบการอภิปรายของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลจะเน้นอภิปรายภาพรวมทั่วไปในสัดส่วนของงบประมาณในแต่ละกระทรวง ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ในวาระรับหลักการแล้ว วุฒิสภา (ส.ว.) จะมีการประชุมหลังจากนั้น เพื่อเป็นการพิจารณาควบคู่กันไปจะได้ไม่เสียเวลา

สำหรับเหตุผลที่ต้องกำหนดเวลาการประชุมจำนวน 3 วันนั้น นายวิรัช กล่าวว่า ได้บรรจุวาระการพิจารณา ร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การควบรวมกรมทหารราบที่ 1 (ร.1) และกรมทหารราบที่ 11 (ร.11) มาพิจารณาก่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา