มติวิป 2 ฝ่าย พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค. เริ่ม 9.30 น.


จำนวนผู้ชม: 566    วันที่โพสต์: 19 สิงหาคม 2556 เวลา 16:27 น.
Facebook

19 ส.ค. 56 -           ประธานวิปรัฐบาล เผย มติวิป 2 ฝ่าย พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค. นี้ เริ่ม 9.30 – 22.00 น. เชื่อ การประชุมราบรื่น

          นายอำนวย คลังผา ประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยผลการหารือคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและวุฒิสภา เกี่ยวกับกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า จะใช้เวลา 2 วัน คือ  วันที่  20-21 ส.ค.นี้ เวลา 9.30 – 22.00 น. มีผู้แปรญัตติ 202 ราย โดยจะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของ สมาชิกวุฒิสภา เพียงฉบับเดียว ซึ่งเห็นว่าใช้เวลา 2 วัน น่าจะเพียงพอแล้ว  พร้อมขอให้ประธานในที่ประชุม ควบคุมให้สมาชิกยึดข้อบังคับการประชุมเป็นหลักเพื่อให้อภิปรายในวาระที่ 2 ราบรื่น และเป็นไปตามกติกา  ส่วนกรณีวิปฝ่ายค้านไม่ร่วมหารือ ไม่รู้สึกกังวล และเชื่อว่าฝ่ายค้านจะรักษากติกาและให้ความร่วมมือด้วยดี ทั้งนี้ยืนยันว่า ไม่มีการรวบรัดพิจารณารวดเดียว 3 มาตรา ตามที่ฝ่ายค้านกังวล โดยจะพิจารณาเฉพาะมาตราที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น ส่วนมาตราที่เหลือ จะกำหนดวาระการพิจารณาอีกครั้ง

 

เรณู เขมาปัญญา / ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา