รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง รับการเสนอร่าง พ.ร.บ.พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ ฉบับภาคประชาชน หนุนใช้รักษาโรคและเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตจำนวนผู้ชม: 323    วันที่โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:45 น.
Facebook
7 พ.ย. 62 - ตัวแทนภาคประชาชน ยื่น11,502รายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ.พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ ฉบับภาคประชาชน หนุนใช้รักษาโรคและเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต ด้านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ระบุ พร้อมเตรียมพิจารณาและประกบกับร่าง พ.ร.บ. ที่พรรคการเมืองและ ส.ส. เสนอ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมของสภาและพิจารณาไปพร้อมกัน

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง รับการเสนอร่าง พ.ร.บ.พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. .... (ฉบับภาคประชาชน) พร้อมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเสนอกฎหมายภาคประชาชน จำนวน 11,502รายชื่อ จาก พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย และตัวแทนภาคประชาชน กลุ่มพรรคเขียว ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนักวิชาการ และภาคประชาชนทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค์ ให้มีการนำคุณประโยชน์ของพืชเสพติดที่ให้คุณทางการแพทย์ มาใช้ในการบริบาลสุขภาพ การรักษาโรค และสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

ทั้งนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง กล่าวภายหลังรับร่างกฎหมาย ว่าจะนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่ประชาชนเสนอเข้ามานี้ ไปพิจารณาและประกบกับร่าง พ.ร.บ. ที่พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอเข้ามา เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมของสภา และพิจารณาไปพร้อมกัน พร้อมฝากภาคประชาชนช่วยกันระดมความเห็น เพื่อให้เกิด พ.ร.บ.ใหม่ ที่มีการนำพืชเสพติดมาใช้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา