เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือทวงถามเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี หลังได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเป็นพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติเขาแหลม


จำนวนผู้ชม: 387    วันที่โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:02 น.
Facebook
7 พ.ย.62- เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากตัวแทนประชาชนในเขตนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทวงถามขอเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมฯ หลังได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเป็นพื้นที่ทับซ้อนอุทยาน

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากนายสุรินทร์ สุรินก้อน พร้อมคณะ ตัวแทนประชาชนอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินของตนเองในเขตนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หลังได้รับความเดือดร้อนในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินของตนเอง ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ดินในเขตประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิ-สังขละบุรี พ.ศ. 2518 เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและปลูกที่อยู่อาศัย แต่ต่อมา พ.ศ. 2534 มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ซึ่งเป็นการประกาศภายหลัง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และไม่มีสิทธิ์ได้รับเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีการจัดสรรไว้ตั้งแต่ต้น จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติเขาแหลม พ.ศ.2534 และขอให้พิจารณาการครอบครองที่ดินตามสิทธิเดิมที่ควรได้รับ เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิในที่ดินทำกินเพื่อการเกษตรและการดำรงชีพในที่ดินซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุด

ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า สภาผู้แทนราษฎรจะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาตามขั้นตอน โดยอาจนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา