ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หวังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย


จำนวนผู้ชม: 342    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:09 น.
Facebook

8 พ.ย.62 – ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หวังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย เตรียมชง 8 ข้อเสนอหวังให้รัฐบาลผลักดันให้ เกษตรอินทรีย์ เป็นวาระแห่งชาติ

      นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับ

      นายชวลิต กล่าวถึงภาพรวมการลงพื้นที่ ว่า เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความตระหนักแก่ผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าผักและผลไม้ ได้มีการจัดทำระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงต้นทางแหล่งผลิตสินค้า โดยเฉพาะแปลงที่เพาะปลูกผักและผลไม้ได้ และรับทราบได้ว่าผักและผลไม้ดังกล่าวมีความปลอดภัยอยู่ในระดับใด แต่หากพบว่ามีการนำสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมาจำหน่ายนั้น ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการต่อไป สำหรับข้อเสนอที่ กมธ. นำไปประกอบการจัดทำรายงานนั้น ประกอบด้วย 1. การแบน 3 สารพิษทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเสต 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาว่ามีสารเคมีทางการเกษตร ชนิดใดที่จำเป็นต้องแบนเพิ่มอีกหรือไม่ 3. การส่งเสริมให้นำองค์ความรู้จากโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์ความรู้ทางการเกษตร มาเผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ 4.การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรในราคาประหยัดแก่เกษตรกร และยกเว้นการจัดเก็บภาษีเครื่องจักรกลทางการเกษตร 5. เสนอให้รัฐบาลกำหนดให้เกษตรอินทรีย์ เป็นวาระแห่งชาติ 6. ตั้งกองทุนเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด 7.การส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตให้สามารถแข่งขันกับผักและผลไม้ ที่นำเข้าจากต่างประเทศได้8. เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกร โดยเฉพาะการแก้กฎหมายเพื่อแยกคณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม และชุดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตหรือยกเลิกการใช้สารเคมีสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น

      นายชวลิต กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะ กมธ. จะสิ้นสุดระยะเวลาการทำงานในวันอังคารที่ 12 พ.ย.นี้ โดยจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปประกอบการจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐสภา และส่งให้รัฐบาลรับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป โดย กมธ.จะนัดประชุมวันจันทร์ที่ 11 พ.ย.นี้ เป็นนัดสุดท้าย เพื่อหารือถึงแนวทางในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ ต่อไป

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา