ประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการใช้งบสภาฯ


จำนวนผู้ชม: 777    วันที่โพสต์: 19 สิงหาคม 2556 เวลา 17:51 น.
Facebook

19 ส.ค 56-          ประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการใช้งบสภาฯยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบราชการเช่นเดียวกับคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะ ขณะที่เลขาสภาผู้แทนราษฎร มั่นใจชี้แจงได้ทุกประเด็น พร้อมเตรียมชี้แจงการใช้งบอย่างละเอียดอย่างเป็นทางการ

                 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบใช้งบประมาณในการเดินทางเยือนต่างประเทศและการปรับปรุงอาคารรัฐสภาว่า พร้อมให้ตรวจสอบ เพราะตนดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบราชการ

                ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่ามีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อไมโครโฟนสำหรับประธานสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 80 ล้านบาทนั้น ความจริงแล้วเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด เพราะขัดกับหลักความจริง อีกทั้งงบประมาณปี 2557 ก็ยังไม่ได้ใช้

                ต่อข้อถามถึง  การใช้งบประมาณเดินทางไปต่างประเทศที่พบว่าประธานรัฐสภาเดินทางไปประเทศจีนถึง 3 ครั้ง นายสมศักดิ์ กล่าวว่าตนไม่ได้นับว่าไปกี่ครั้ง แต่ทุกครั้งก็แจ้งให้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรดำเนินการให้ ซึ่งการเดินทางไปปฏิบัติราชการแต่ละครั้งก็ใช้ระเบียบเดียวกับคณะกรรมาธิการทั้ง 35  คณะ  ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงต่อสื่อมวลชนด้วย   แต่ไมได้กำหนดว่าเมื่อใด เพราะต้องขอเวลาให้ฝ่ายข้าราชการเตรียมตัว ในส่วนที่กรรมาธิการ ป.ป.ช. ของสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำเอกสารชี้แจงต่อกรรมาธิการฯ

              ด้าน นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงถึงการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐสภา ทั้งในเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่  การจัดซื้ออุปกรณ์ และงบเดินทางต่างประเทศอย่างเป็นทางการ    ส่วนตัวไม่กังวลเพราะมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็น   โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามขั้นตอน และเป็นการสานต่อยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ตั้งแต่ก่อนเข้ารับหน้าที่ อีกทั้งมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอของฝ่ายการเมืองที่แนะนำ ทั้งประเด็นการจัดซื้อนาฬิกา การปรับปรุงห้องทำงาน และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเก็บขยะ ที่เป็นไปตามหลักวิชาการ พร้อมยืนยันว่าไม่รู้สึกท้อกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะทุกอย่างดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

มันทนา   ศรีเพ็ญประภา   ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา