ประธานวุฒิสภา ยืนยันทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้ตามข้อบังคับการประชุม


จำนวนผู้ชม: 625    วันที่โพสต์: 20 สิงหาคม 2556 เวลา 11:08 น.
Facebook

20 ส.ค. 56 -    ประธานวุฒิสภายืนยันทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้ตามข้อบังคับการประชุม ส่วนกรณีจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ขอให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยดำเนินตามกฎหมายทีหลัง ขณะที่ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ชี้ประธานวุฒิสภานั่งเป็นประธานในที่ประชุมกระทบต่อความเป็นกลาง

      การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวาระ 2 เริ่มขึ้นเวลา 09.30 น. โดยมีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ทันทีที่เริ่มการประชุมร่วมรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ได้มีการหารือในที่ประชุมถึงประเด็นว่า ประธานวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้หรือไม่ เนื่องจากประธานวุฒิสภาได้ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย จึงเป็นเรื่องที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะนั่งเป็นประธานในที่ประชุม เพราะจะกระทบความเป็นกลางในการทำหน้าที่ ขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว และขอให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป

      ด้านนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวยืนยันต่อที่ประชุมว่า ตนสามารถทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาในข้อ 19 ส่วนกรณีที่สมาชิกรัฐสภาเห็นว่าตนไม่สามารถทำหน้าที่ได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญ หรือเห็นว่าไม่มีความเป็นกลาง ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ตนยืนยันที่จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ผู้สื่อข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา