ประธานรัฐสภา รับหนังสือของส.ส.เพื่อไทย เรียกร้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญ


จำนวนผู้ชม: 469    วันที่โพสต์: 20 สิงหาคม 2556 เวลา 15:10 น.
Facebook

20 ส.ค. 56 -    ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา รับหนังสือจาก ส.ส.เพื่อไทย เรียกร้องให้เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ด้านประธานรัฐสภา รับจะนำไปประกอบการพิจารณาต่อไป

       นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา รับหนังสือจากนายแพทย์เหวง โตจิราการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และนายอาคม รัตนพจนารถ ตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้รักกฎหมาย เพื่อขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ดำเนินการลงมติวาระ 3 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เพื่อให้ดำเนินการแต่งตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นให้ทำประชามติก่อนมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว ขณะที่ นายอาคม กล่าวต่อว่า ตนได้ยื่นหนังสือต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 1 ฉบับเพื่อขอให้มีคำสั่งยกคำร้อง หรือสั่งไม่รับคำร้องตาม ม.68 เพราะตนเชื่อว่า คำร้องทั้ง 5 ฉบับที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณานั้น ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ม.68 ที่ระบุว่าต้องเป็นการพบเห็นบุคคลหรือพรรคการเมืองเป็นผู้กระทำ แต่ครั้งนี้เป็นการแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ซึ่งกระทำโดยรัฐสภา และมีอำนาจในการแก้ไขกฎหมายทุกฉบับ ทั้งนี้การแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญให้คำแนะนำก่อนหน้าด้วย พร้อมเสนอให้มีการเร่งรัฐสภาพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวดเดียวทั้งสามวาระ

       ด้านนายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ได้กล่าวในตอนท้ายว่า ตนจะนำข้อเสนอดังกล่าวประกอบการพิจารณาต่อไป

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ผู้สื่อข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา