ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่


จำนวนผู้ชม: 239    วันที่โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:31 น.
Facebook

15 พ.ย. 62 –ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สานต่อความร่วมมือรัฐสภาทั้งสองประเทศ

     ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (H.E. Mr. Staffan Herrstrom) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลา 151 ปี นับตั้งแต่ที่ได้ทำสนธิสัญญามิตรภาพ การพาณิชย์ และการเดินเรือ ตั้งแต่ปี 2511 รวมถึงความร่วมมือด้านรัฐสภาระหว่างไทยและสวีเดน ซึ่งได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สวีเดนขึ้น เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือด้านทวิภาคีของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งได้หารือในประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม โดยไทยและสวีเดนพร้อมจะเป็นประตูส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและยุโรป อีกทั้งด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

สำนักประชาสัมพันธ์ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา / ข้อมูลท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา