ประธานวุฒิสภา ยืนยัน ยังไม่มี ส.ว. ร่วม กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ


จำนวนผู้ชม: 288    วันที่โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:30 น.
Facebook

15 พ.ย.62- ประธานวุฒิสภา ยืนยัน ยังไม่มี ส.ว. ร่วม กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้ กมธ.ชุดนี้ เป็นไปเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่หากต้องการให้มีส.ว. เข้าร่วมด้วย ต้องเสนอเป็นญัตติร่วมกันของทั้ง 2 สภา

         ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาญัตติให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีกระแสข่าวว่า จะมีสัดส่วน ส.ว. เป็นกมธ.ด้วยหรือไม่ ว่า การตั้งคณะกมธ.วิสามัญชุดดังกล่าว เป็นไปเพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องมีสัดส่วนทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ส.ฝ่ายค้านแต่จะไม่มีองค์ประกอบของส.ว. แต่หากต้องการให้มีส.ว. เข้าร่วมด้วย ก็ต้องเสนอเป็นญัตติร่วมกันของทั้ง 2 สภา อย่างไรก็ตาม หากมีการเชิญส.ว.เข้าร่วม ก็ถือเป็นสิทธิของส.ว.คนนั้น ส่วนตัวไม่สามารถบังคับได้ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ขณะนี้ส.ว. ยังไม่มีการหารือถึงการตั้งคณะกมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่กับของ ส.ส. ส่วนที่มีผู้เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งส.ว.นั้น ส่วนตัวเห็นว่า ตลอดระยะเวลา 87 ปีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย เมื่อมีสภาผู้แทนราษฎร ก็จำเป็นต้องมีวุฒิสภา เพื่อทำงานควบคู่กัน

         ศ.พิเศษพรเพชร กล่าวถึงผลการทำงานของ ส.ว.ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ว่า มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ สามารถตั้งคณะกมธ.ชุดต่างๆ ทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการจัดทำโครงการวุฒิสภาพบประชาชน ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า ส.ว.ทำหน้าที่รับลูกรัฐบาล ไม่ค่อยวิพากษ์หรือเสนอแนะการทำงานของรัฐบาลนั้น ขอยืนยันว่า ไม่ได้มีการรับลูก และ ส.ว.ก็มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของรัฐบาลอย่างแน่นอน อีกทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ต่างเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่ง ดังนั้นจึงมีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้วย

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา