รมช.เกษตรฯ ตอบกระทู้ถามสมาชิกวุฒิสภา ยืนยันยังเดินหน้าหนุนยกเลิก 3 สารเคมีเกษตรอันตราย


จำนวนผู้ชม: 260    วันที่โพสต์: 2 ธันวาคม 2562 เวลา 12:24 น.
Facebook

2 ธ.ค. 62 – สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถาม ประเด็น 3 สารเคมีเกษตร หลังมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายประกาศให้เลื่อนยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส  ส่วนไกลโฟเซต เปลี่ยนมาเป็นจำกัดการใช้  ด้าน รมช.เกษตรฯ แจง ขณะนี้ยังไม่มีประกาศลงนามจาก รมว.อุตสาหกรรมจึงยังไม่มีผลทางกฎหมาย แต่ได้ตั้งคณะทำงานรองรับมาตรการและวิธีการไว้แล้ว พร้อมยืนยัน ยังเดินหน้าหนุนยกเลิก 3 สาร

            นายสมชาย ชาญณรงค์กุล  และนายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ในประเด็นแผนและมาตรการของรัฐ เกี่ยวกับการยกเลิกใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร หลังมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายล่าสุด กำหนดให้วัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้เลื่อน จาก 1 ธ.ค. 2562 เป็น 1 มิ.ย. 2563  ขณะที่วัตถุอันตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้แทนการยกเลิก ซึ่งหมายถึงในส่วนของไกลโฟเซตให้กลับไปบังคับใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 

           นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงเกษตรฯ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอย่างเร่งด่วน  ส่วนการดำเนินการเฉพาะที่เกี่ยวกับการยกเลิกสารเคมีเกษตร 3 ชนิด ซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย นั้น ขณะนี้ยังไม่มีประกาศลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีผลตามกฎหมาย จึงไม่อาจคาดการณ์แล้วนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้  อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้ตั้งคณะทำงานโดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานไว้รองรับมาตรการและวิธีการเป็นที่เรียบร้อย  พร้อมยืนยันว่าจะดูแลเรื่อง 3 สารเคมีอันตราย เป็นพิเศษ  เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการทุ่มงบประมาณเป็น 100ล้าน ในการจำกัดการใช้ ก็ยังไม่ครอบคลุม ไม่สมบูรณ์  สะท้อนได้จากการที่ทางกระทรวงสาธารณสุข ยังต้องออกมาชี้แจงเพราะมีคนเจ็บป่วยจากการได้รับสารเคมีอยู่   ทั้งนี้  ตนจะกลับไปพิจารณาเรื่องนี้ เพราะได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรที่ดูแลเรื่องนี้อยู่  โดยย้ำว่าจะเร่งรัดยกเลิกการการใช้ 3 สารเคมีอันตรายที่เป็นพิษต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งในหลายประเทศได้ยกเลิกสารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายไปแล้วเช่นกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและประชาชน

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา