ส.ว.จเด็จ ตั้งกระทู้ถาม รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ถึงนโยบายแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์


จำนวนผู้ชม: 323    วันที่โพสต์: 2 ธันวาคม 2562 เวลา 12:39 น.
Facebook

2 ธ.ค. 62 - ส.ว.จเด็จ ตั้งกระทู้ถามถึงนโยบายแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ด้าน นายพุทธิพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำ การทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมเผย อยู่ระหว่างจัดตั้งกลุ่มLine : เฟคนิวส์ เซ็นเตอร์ จุสมาชิกได้กว่า 10 ล้านคน แจ้งข้อมูลข่าวปลอมแก่ประชาชน

          นายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เรื่อง นโยบายแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ว่า ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) จำนวนมากในสังคมออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลต่อความมั่นคงภายในประเทศ ผู้ได้รับข่าวหลงเชื่อ ตื่นตระหนก และส่งต่อด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และแม้ปัจจุบันจะมีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 แล้ว แต่กลับพบว่า ยังมีข่าวปลอมออกมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มมากขึ้น มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่จึงอาจไม่เพียงพอ การตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงดีอี จึงเหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมมองว่า ภาครัฐควรมีมาตรการจัดการอย่างทันท่วงที และบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น รวมถึงสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน จึงต้องการถามว่า กระทรวงดีอี มีมาตรการเฝ้าระวัง กลั่นกรอง ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ รวมถึง มีนโยบายที่จะบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการและวิชาชีพ ในการป้องปรามข่าวปลอมทางสังคมออนไลน์และนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไปหรือไม่ อย่างไร

          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ตอบกระทู้ถามว่า  กระทรวงได้จัดตั้ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News Center)มีคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนของภาคส่วนต่างๆ อาทิ สมาคมผู้สื่อข่าวโทรทัศน์/วิทยุ ภาคประชาสังคม อาจารย์ หลักเกณฑ์ที่เข้าไปสู่คณะกรรมการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.ข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติ 2.เศรษฐกิจ 3.สุขภัณฑ์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และ 4.นโยบายรัฐบาลที่ถูกบิดเบือน โดยระบบตรวจสอบและนำเข้าข่าวแบ่งเป็น การเปิดให้ประชาชนส่งข่าวมาที่ศูนย์ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จับทุกข่าวที่มีการแชร์และมีความเสี่ยงว่าจะเป็นข่าวปลอม ตั้งแต่เปิดศูนย์จนปัจจุบันมีกว่า 500,000 ข้อความ และ มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยตรวจสอบ 24 ชั่วโมง เมื่อตรวจสอบเสร็จจะคัดกรองอีกครั้งโดยคณะกรรมการและส่งต่อไปยังหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจกว่า 200 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโดยในขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาตรวจสอบข่าวภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะประมวลข้อมูลและส่งกลับไปในช่องทางต่างๆ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบ อย่างไรก็ตาม ภายใน 2 สัปดาห์ ประชาชนจะสามารถเข้ากลุ่ม Line : Fake News Centerจุสมาชิกได้อย่างน้อยกว่า 10 ล้านคน เพื่อรับข้อมูลว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอม นอกจากนี้ยังมีในส่วนทีมเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องด้วย

          นายพุทธิพงษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงข้อกังวลเรื่องการจดทะเบียนซิมการ์ดและการเข้าแอคเคาท์ต่างๆ ว่า อยู่ระหว่างหาช่องทางกำหนดวิธีการลงทะเบียนให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นความมั่นคงของประเทศ ส่วนเรื่องของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก ส่วนใหญ่จะมีการส่งข้อมูลมาจากบริษัทต่างประเทศ รวมถึงเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งขณะนี้พยายามเร่งแก้ปัญหา พร้อมย้ำว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการป้องกัน ต่อต้านข่าวที่ไม่เหมาะสมกับรัฐบาล

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  ข่าว / เรียบเรียง          ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา