การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เริ่มวางเสาเข็มอาคารแล้ว


จำนวนผู้ชม: 1371    วันที่โพสต์: 23 สิงหาคม 2556 เวลา 11:27 น.
Facebook

23 ส.ค. 56 -    การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีความคืบหน้าแล้ว โดยเริ่มวางเสาเข็มอาคาร ขณะที่บริษัทผู้รับเหมาแจ้งพบปัญหาการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม TORพร้อมยืนยันจะแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา

         นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาและประสานงานในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อพิจารณาความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีตัวแทนบริษัทซิโน-ไทย เอนจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินการก่อสร้าง ร่วมประชุมและชี้แจงต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้เบื้องต้น ตัวแทนบริษัทชี้แจงว่า การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เริ่มก่อสร้างในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ส่วนความคืบหน้าถ้านับจากวันเริ่มก่อสร้างจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 รวมเวลา 73 วัน โดยได้เริ่มวางเสาเข็มอาคารแล้ว จำนวน 78 ต้น จากจำนวนเสาเข็มทั้งหมาด 1,673 ต้น ทั้งนี้การส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม TOR ซึ่งกำหนดไว้ว่า การส่งมอบพื้นที่ครั้งแรกต้องส่งมอบพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ แต่ส่งมอบได้จริงประมาณ 47 ไร่ ทำให้กระทบกับแผนการทำงานของผู้รับจ้าง โดยพื้นที่ยังไม่ส่งมอบคือ บริเวณโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ซึ่งขณะนี้ได้ทราบว่าทางโรงเรียนแจ้งว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้ภายในเดือนกันยายน ทั้งนี้ตัวแทนบริษัทซิโน-ไทย เอนจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดมหาชน ยืนยันต่อที่ประชุมว่า การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงกับการรัฐสภาอย่างเคร่งครัด และเชื่อมั่นว่าจะแล้วตามกำหนดสัญญา

          สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 424,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารรัฐสภา สูง 11 ชั้น ใต้ดิน 3 ชั้น อาคารประกอบหลัก 2 อาคาร และอาคารประกอบอื่นๆ 11 อาคาร โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนเลขที่ กท.3049 ถนนทหาร (เกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พื้นที่จำนวน 123 ไร่ 1 งาน 5.70 ตารางวา

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ผู้สื่อข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา