วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 56 เวลา 09.00-13.45 น. ถ่ายทอดเสียงการเสวนาเรื่อง การป้องกันและแก้ไขการกระทำละเมิดต่อพระพุทธรูปและสัญลกษณ์ในทางพระพุทธศาสนา


จำนวนผู้ชม: 1263    วันที่โพสต์: 24 กันยายน 2556 เวลา 10:00 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 56 เวลา 09.00-13.45 น. ถ่ายทอดเสียงการเสวนาเรื่อง การป้องกันและแก้ไขการกระทำละเมิดต่อพระพุทธรูปและสัญลกษณ์ในทางพระพุทธศาสนา จัดโดย กมธ.การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา